facebook

Informace pro pedagogy


V průběhu projektu HRAJ O ZEMI bude pro Vás a Vaše žáky připraveno mnoho aktivit. Každý měsíc (zpravidla druhé úterý v měsíci) bude spuštěno nové kolo edukativní hry a nové e-learningové kurzy.


Jednotlivá herní kola jsou koncipována tak, aby byla hratelná během 15 minut. E-learningové kurzy se budou vždy skládat ze 6 cvičení a závěrečného testu. Hru i  e-learningové kurzy je možno použít přímo v hodinách nebo jako zajímavý domácí úkol. Herní kola se budou zabývat těmito tématy: voda, energie, doprava, jídlo, bydlení, životní styl, životní cyklus výrobků, technologie, média, turismus.


Pro snazší práci se hrou a e-learningovými kurzy jsou každý měsíc zveřejňovány metodické příručky pro výuku. Metodiky nabídnou soubor praktických cvičení pro školní vyučování či na domácí úkoly pro žáky. Metodiky můžete využít ve výuce biologie, fyziky, chemie, základů společenských věd nebo v hodinách věnovaných environmentálnímu vzdělávání. Vzhledem k tomu, že on-line hra i veškeré e-kurzy budou funkční i v následujících letech, můžete je používat ve výuce nejen ve školním roce 2011/2012.

Zároveň pro Vás byla připravena metodická příručka k projektu HRAJ O ZEMI, která se odkazuje na jednotlivé příručky k herním kolům a zároveň nabízí k využití dvě připravené modelové hodiny a projektový den ke každému kolu. Součástí této příručky je také CD pro možnost hraní herních kol a e-learningových kurzů offline a s navazujícími materiály pro pedagogy. Pokud máte se spuštěním CD jakýkoliv problém, využijte nápovědy níže, nebo nás kontaktujte prostřednictvím mailu.

Od ledna 2012 byly zorganizovány ve všech regionech ČR (kromě hl. města Prahy) vzdělávací semináře pro učitele, během kterých jsme Vás seznámili se způsobem využití dalších výstupů projektu ve výuce ve formátu odpovídajícím vyučovacím hodinám.

Věříme, že Vám projekt HRAJ O ZEMI bude dobrým pomocníkem při výuce!

 

Semináře pro pedagogy:

V rámci projektu Hraj o Zemi pro Vás byla připravena série 13 seminářů k environmentálnímu vzdělávacímu projektu HRAJ O ZEMI v každém kraji České republiky.

Semináře byly určeny pro pedagogy, kteří již byli aktivně zapojeni nebo měli zájem o zapojení svých žáků do bezplatného projektu HRAJ O ZEMI. Na semináři jste se měli možnost seznámit s modelovou výukovou hodinou, získát metodické manuály nebo se seznámít i s dalšími projekty EVVO, které již v ČR existují.

Přehled míst a termínů konání:

Karlovy Vary: středa 7. 3., STUŽ-regionální pobočka Karlovy Vary (Západní 22, Karlovy Vary)
Plzeň: čtvrtek 8. 3., Krajské centrum vzdělávání (Sday 5. května 42, Plzeň)
Ostrava: středa 21. 3., ZŠ Provaznická (Provaznická 831/64, Ostrava-Hrabůvka)
Olomouc: čtvrtek 22. 3., Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka nad Moravou)
Jihlava: úterý 27. 3., Centrum multikulturního vzdělávání (Masarykovo nám. 34, Jihlava)
Brno: středa 28. 3., Lipka (Kamenná 20, Brno)
Zlín: čtvrtek 29. 3., Univerzita Tomáše Bati - Academia centrum (Mostní 5139, Zlín)
Praha (pro Středočeský kraj): úterý 4. 3., Sdružení Tereza (Haštalská 17, Praha 1)
Liberec: středa 11. 4., SEV Divizna (Švermova 32, Liberec)
Ústí nad Labem: čtvrtek 12. 4., ZŠ Elišky Krásnohorské (E. Krásnohorské 3084/8, Ústí nad Labem)
České Budějovice: středa 18. 4., Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia (Jizerská 4, České Budějovice)
Pardubice: středa 16. 5., Ekocentrum Paleta (Štolbova 2665, Pardubice)
Hradec Králové: čtvrtek 17. 5., SEVER - Rýchory (Kavčí plácek 121, Hradec Králové)
 • Karlovy Vary: středa 7. 3., STUŽ-regionální pobočka Karlovy Vary (Západní 22, Karlovy Vary)
 • Plzeň: čtvrtek 8. 3., Krajské centrum vzdělávání (Sday 5. května 42, Plzeň)
 • Ostrava: středa 21. 3., ZŠ Provaznická (Provaznická 831/64, Ostrava-Hrabůvka)
 • Olomouc: čtvrtek 22. 3., Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka nad Moravou)
 • Jihlava: úterý 27. 3., Centrum multikulturního vzdělávání (Masarykovo nám. 34, Jihlava)
 • Brno: středa 28. 3., Lipka (Kamenná 20, Brno)
 • Zlín: čtvrtek 29. 3., Univerzita Tomáše Bati - Academia centrum (Mostní 5139, Zlín)
 • Praha (pro Středočeský kraj): úterý 3. 4., Sdružení Tereza (Haštalská 17, Praha 1)
 • Liberec: středa 11. 4., SEV Divizna (Javorová 33, Liberec)
 • Ústí nad Labem: čtvrtek 12. 4., ZŠ Elišky Krásnohorské (E. Krásnohorské 3084/8, Ústí nad Labem)
 • České Budějovice: středa 18. 4., Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia (Jizerská 4, České Budějovice)
 • Pardubice: středa 16. 5., Ekocentrum Paleta (Štolbova 2665, Pardubice)
 • Hradec Králové: čtvrtek 17. 5., SEVER - Rýchory (Kavčí plácek 121, Hradec Králové)

 

 

Metodiky pro pedagogy:

Metodická příručka pro pedagogy k projektu HRAJ O ZEMI

Zde si můžete zdarma stáhnout metodickou příručku k projektu HRAJ O ZEMI, ve které naleznete krátké shrnutí jednotlivých herních kol a e-learningových kurzů s pro výuku připravenými dvěma modelovými hodinami a projektovým dnem ke každému hernímu kolu.

První metodika: Téma voda

Zde si můžete zdarma stáhnout metodiku na téma voda, která by měla být pomocníkem pro pedagogy při užívání hry a ekurzu při výuce.

Druhá metodika: Téma energie

Zde si můžete zdarma stáhnout metodiku na téma energie pro ještě snažší využití hry a ekurzu při výuce.

Třetí metodika: Téma doprava

Zde si můžete zdarma stáhnout metodiku na téma doprava. Věříme, že vám bude nápomocná při začlenění hry a ekurzu do výuky.

Čtvrtá metodika: Téma jídlo

Zde si můžete zdarma stáhnout metodiku na téma jídlo. Věříme, že vám bude při výuce nápomocná.

Pátá metodika: Téma bydlení

Zde si můžete zdarma stáhnout metodiku na téma bydlení.

Šestá metodika: Téma technologie

Zde si můžete zdarma stáhnout metodiku na téma technologie.

Sedmá metodika: Téma životní styl

Zde si můžete zdarma stáhnout metodiku na téma životní styl.

Osmá metodika: Téma životní cyklus výrobku

Zde si můžete zdarma stáhnout metodiku na téma životní cyklus výrobku.

Devátá metodika: Téma ekodesign

Zde si můžete zdarma stáhnout metodiku na téma ekodesign.

Desátá metodika: Téma turismus

Zde si můžete zdarma stáhnout metodiku na téma turismus.

Metodika k outdoorovým víkendům

Zde si můžete zdarma stáhnout metodiku k outdoorovým víkendům.

První pomoc při potížích se spouštěním offline verze HRAJ O ZEMI na CD:

1) Problém:

Objeví se rámeček kurzu, ale načítání s glóbem se zastaví na 95%.

Řešení:

Jděte do složky kurzu do složku website ve které spusťte soubor CopyConf.exe, nevypínejte okno a po jeho zmizení spusťte start.bat, který se nachází o složku výš.

2) Problém:

Výše uvedený návod nepomohl.

Řešení:

1. Start => ovládací panely => Vzhled a přizpůsobení => Možnosti složky => záložka zobrazení => zaškrtnout „zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky“

2. Jděte na: C:Users\username\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#Security\FlashPlayerTrust\

3. Pokud se zde nachází soubor flashbuilder.cfg, otevřete ho např. v poznámkovém bloku, pokud ne, otevřete např. Poznámkový blok, doplňte řádek podle bodu 4 a dejte uložit jako FlashBuilder.cfg na výše uvedenou adresu (POZOR: při ukládání v poznámkovém bloku se musí nastavit Uložit jako typ: všechny soubory)

4. FlashBuilder.cfg by měl obsahovat cestu k offline kurzu, tedy např D:\NazevKurzu\website  kde D: je označení mechaniky ze které se kurz spouští

5. Spusťte start.bat