facebook

Jak nás kontaktovat

Projekt „HRAJ O ZEMI“ pro Vás vytváří obecně prospěšná společnost Respekt institut. Naším posláním je identifikovat společensky významná témata, přispívat k věcné diskusi o nich a nacházet nová řešení společenských problémů v ČR i mezinárodním kontextu.

Tým projektu

Na projektu pracovali Daniela Sládková (finanční manažerka), Šárka Hastrmanová (garant projektu), Vojtěch Prokeš (odborný asistent) a Barbora Vágnerová (koordinátorka).

Partnery projektu jsou:

Zelený kruh, o. s.
Občanské sdružení Zelený kruh je asociace, která sdružuje 29 členských environmentálních NNO působících na celém území ČR.

Sebe spolu, o. s.
Občanské sdružení SES, SEbe- Spolu, ve svém názvu skrývá dva hlavní cíle nabízených programů: seberealizaci a spolupráci. Činnost SES pak spojuje jeden společný cíl: rozvoj osobnosti.

Spolupráce

Tento web vznikl za spolupráce s Centre for Modern Education (CZ).

Jak nás můžete kontaktovat?
E-mailem: hana.schreibova@economia.cz
Telefonicky : +420 233 071 034

Osobně či poštou:
Economia, a.s.
Pernerova 673/47
186 00 Praha 8