facebook

Galerie projektů

audit_clanek.jpg

Nevíte si rady, jak s audity pracovat v hodinách jsme pro Vás vytvořili jednoduché pracovní listy na vybraná témata.

Pracovní listy zpracovávají tato témata:

ENERGIE

DOPRAVA

ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU

JÍDLO

Pravidla soutěže o nejlepší ekologický audit si můžeš přečíst níže.

EKOLOGICKÉ AUDITY: Soutěž pro týmy projektu HRAJ O ZEMI

Pokud se Ti líbí příběhy s detektivem Martym, neváhej se zúčastnit velké soutěže žákovských týmů o nejlepší ekologický audit! Stačí, abyste se domluvili se spolužáky ze třídy, a můžete začít hned teď. Patnáct nejlepších týmů vyhraje tematické víkendové pobyty v ekocentrech, kde pro vás bude připraveno plno aktivit zaměřených na ochranu a poznávání přírody, soutěže i hry.

Jak se zapojit do soutěže a vyhrát víkendový pobyt?

 

1. Vytvořte silný tým!

Tým tvoří vždy šest spolužáků. Do soutěže se mohou hlásit všechny týmy složené ze žáků 6. – 9. tříd základních škol (nebo odpovídajících ročníků gymnázií) z České republiky (mimo škol sídlících v hl. m. Praze).

Utvořte si tým tak, aby se vám dobře spolupracovalo – zvolte si šéfa, který bude váš tým řídit, rozdělte si práci spravedlivě, snažte se být spolehliví. Výsledek závisí na každém z vás!

 

2. Najděte si ve svém okolí objekt, který podrobíte ekologickému auditu.

„Audit“ znamená přezkoumání a zhodnocení.Cílem ekologického auditu je zhodnotit a navrhnout vylepšení ekologického chování vámi vybraného objektu. Zkoumat, hodnotit a navrhovat řešení můžete například pro vlastní školu, domácnost, část obce, ve které žijete, budovu nějaké firmy nebo veřejný prostor. V rámci auditu se můžete soustředit pouze na jednotlivé problémy –například: úspory energie u vás ve škole, doprava nebo odpady ve vašem městě, životní styl některého z vás atp. Pokud zvolíte soukromý objekt, je nutné se dohodnout s majitelem a provádět audit s jeho souhlasem.

Dobrý výběr tématu auditu je velmi důležitý – měli byste se na něm v rámci týmu všichni shodnout a mít k němu blízko. Nemá smysl zkoumat něco, co polovinu z vás nezajímá. Zároveň se snažte si vybrat téma originální – neotřelé a zajímavé nápady i jejich zpracování porota jistě ocení.

 

3. Připravte a zrealizujte ekologický audit.

V rámci auditu, který budete na vybraném objektu/problému provádět, popište nejprve jeho současný stav, zhodnoťte jeho dobré a špatné stránky a následně navrhněte řešení – tedy co dělat a nedělat, aby se stav objektu/problému zlepšil. Vše na maximálně čtyři A4.

Během své práce využijte všeho, co jste se dozvěděli v případech s detektivem Martym i v e-kurzech. Váš audit by měl být přehledný a názorný, oživený fotkami, obrázky, případně grafy a schématy. Přiložit můžete i videozáznam, který během zpracování auditu pořídíte.

a. Popište stávající stav objektu/problému, který zkoumáte.
V této části se soustřeďte na dobré popsání objektu a vysvětlení celého problému. K popisu využijte měření, výpočty, záznamy o spotřebě surovin a energií a všechny další dostupné informace a materiály. Zhodnoťte kladné i záporné stránky, zvažte možnosti na zlepšení a promyslete hrozby, které ze současného stavu plynou. Buďte konkrétní a vše dokumentujte, odhalujte pravé příčiny problémů.

Příklady: Zjistěte, kolik archů papíru měsíčně potisknou zaměstnanci například ve vámi zkoumané kanceláři. Sepište veškeré dokumenty, které se tisknou.

b. Navrhněte řešení, co dělat a co nedělat, aby se stav objektu/problému zlepšil.
Využijte svého detailního popisu k tomu, abyste navrhli, co konkrétně změnit. Jaké jsou možnosti řešení? Jaký by byl efekt daných řešení? K čemu uplatněné řešení povede a kolik to bude stát, nebo kolik se naopak uspoří? Přemýšlejte o možnostech a připravte scénář chystané změny stavu auditovaného objektu/problému. Při návrhu řešení můžete zúročit i znalosti, které jste získali během pátrání s detektivem Martym.

Příklady:Navrhněte řešení – archivaci dokumentů v elektronické nikoliv v tištěné podobě, tisk na již použité papíry, černobílý tisk místo barevného atp.

 

4. Nebojte se zeptat.

V kterékoli části auditu se na nás můžete obrátit a cokoli s námi konzultovat. Rádi vám pomůžeme už při výběru tématu auditu stejně jako v jeho průběhu.

Obrátit se na nás můžete emailem na institut@respekt.cz nebo přes Facebookové stránky projektu.

Konzultovat a radit se můžete také se svými pedagogy, rodiči, známými a odborníky. Prezentaci ale tvořte sami – je to váš audit!

 

5. Zašlete váš vypracovaný ekologický audit do soutěže.

Vypracované audity můžete zasílat poštou nebo prostřednictvím e-mailu do 31. května 2012.

Poštou na adresu:

Respekt institut, o.p.s.

Pernerova 47

186 00, Praha 8

Na obálku napište heslo „Ekologický audit“.

E-mailem na adresu: institut@respekt.cz do předmětu e-mailu napište „Ekologický audit“. Svůj audit pošlete v příloze ve formátu doc nebo pdf.

Do auditu nezapomeňte uvést jméno a adresu školy, jména a příjmení všech členů týmu, třídu, kontaktní e-mail a telefon.
Stejně tak uveďte jméno a příjmení svého učitele, jeho kontaktní e-mail a telefon.

 

6. Počkejte na vyhodnocení auditů a těšte se na odměnu.

Hodnotící komise (vytvořená ze zástupců Respekt institutu, Sebe spolu, Zeleného kruhu a nezávislého odborníka) vybere 15 nejlepší auditů. Všechny došlé audity budou vystaveny na internetových stránkách v sekci Galerie projektů.O projektech můžete diskutovat a hodnotit je i vy pomocí diskuse u každého auditu.

Pro ukázku, jak můžete svůj audit zpracovat, vám přikládáme audit, který jsme provedli u Martyho v kanceláři. I když detektiv Marty o ochraně životní prostředí ví hodně věcí, našli jsme ještě plno dalších doporučení, jak by mohl svůj přístup zlepšit. Berte tento příklad jako ukázku toho, jak můžete svůj audit zpracovat.

Pro další ukázku auditů a zavádění opatření na úřadech se můžete nechat inspirovat dobrou praxí v projektu Zelené úřadování od ekologického institutu Veronika zde.

Těšíme se na vaše práce!

 

Přichází první audity! Podívejte se na práci žáků jiných základních škol a inspirujte se!

Zde budou postupně uveřejněny v pořadí, ve kterém přišly, ekologické audity žáků základních škol:

1. Ekologický audit na téma "Pomozte nám zachránit Vinohrádek", 7. třída, ZŠ a MŠ Přerov Předmostí

2. Ekologický audit dvou učeben a toalet školy, 7. A, 6. Základní škola Cheb

3. Ekologický audit třídy 7.B, 7.B, 10. Základní škola Plzeň

4. Ekologický audit cesty do školy, 7.A, Základní škola Jílové u Prahy

5. Ekologický audit osobního jídelníčku žáka, 7. A, Základní škola Jílové u Prahy

6. Ekologický audit počítačové učebny, 7.A, Základní škola Jílové u Prahy

7. Ekologický audit na téma "Knežické studánky", 5.-9. ročník, ZŠ a MŠ Knežice

8. Ekologický audit cesty do školy, 7.A a 7.B, ZŠ Tuháčkova

9. Ekologický audit jídelníčku ve škole, 7.A a 7.B, ZŠ Tuháčkova

10. Ekologický audit odpadů ve škole, 7.A a 7.B, ZŠ Tuháčkova

11. Ekologický audit školní jídelny, 7.A a 7.B, ZŠ Tuháčkova

12. Ekologický audit třídy 7.B, 7.B, ZŠ Tuháčkova

13. Ekologický audit učebny informatiky, 7.A a 7.B, ZŠ Tuháčkova

14. Ekologický audit energií ve škole, 7.A a 7.B, ZŠ Tuháčkova

15. Ekologický audit na téma "Cesta do školy 6. ročníků", 6.A a 7.A, ZŠ Anežky České

16. Ekologický audit "Moje cesta do školy", 7.A, ZŠ Dubňany

17. Ekologický audit na téma "Nelegální skládka v rokli Karlice", 8. ročník, ZŠ Tuchlovice

18. Ekologický audit školy, 7. ročník, Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště

19. Ekologický audit na téma "Doprava a její dopad na životní prostředí", 3. B, První české gymnázium v Karlových Varech

20. Ekologický audit dopravních prostředků, První české gymnázium v Karlových Varech

21. Ekologický audit cesty do školy, 3. B, První české gymnázium v Karlových Varech

22. Ekologický audit cesty do školy, 4. B, První české gymnázium v Karlových Varech

23. Ekologický audit dopravy, 3. A, První české gymnázium v Karlových Varech

24. Ekologický audit dvou osobních jídelníčků, 3.A, První české gymnázium v Karlových Varech

25. Ekologický audit jídla ve školní jídleně, 4. B, první české gymnázium v Karlových Varech

26. Ekologický audit rekonstrukcí a přestaveb Brandýsa nad Labem, 5. Základní škola Na Výsluní

27. Ekologický audit budovy školy, ZŠ a MŠ Tábor

28. Ekologický audit třídy chemie, 9.B, 1. Základní škola Lovosice

29. Ekologický audit na téma "Odpadové hospodářství ZŠ Lovosice", 9.B, 1. Základní škola Lovosice

30. Ekologický audit cesty do školy, 8.C, 1. Základní škola Lovosice

31. Ekologický audit třídy, 5.B, Základní škola Boženy Němcové

32. Ekologický audit na téma "Školní svačina", 6. - 8. ročník, Základní škola Anežky České

33. Ekologický audit odpadů, vody a energie ve škole, ZŠ Hranice

34. Ekologický audit jídelníčku žáka, 8.A, Základní škola Boženy Němcové

35. Ekologický audit cesty do školy, 7. ročník, Základní a mateřská škola Damníkov

36. Ekologický audit cesty do školy žáků, rodičů a pana učitele, Základní škola Kralovice

37. Ekologický audit jídelníčku žáků, Základní škola Kralovice

38. Ekologický audit třídy, Základní škola Kralovice

39. Ekologický audit třídy, Základní škola Kralovice

40. Ekologický audit jídelníčku, 7.B a 7.A, Základní škola Kralovice

41. Ekologický audit naší školy, 6.A a 6.B, Základní škola Kralovice

42. Ekologický audit naší třídy, 6.B, Základní škola Kralovice

43. Ekologický audit školy, Základní škola Kralovice

44. Ekologický  audit třídy, 6.B, Základní škola Kralovice

45. Ekologický audit jídleníčku žáků, Základní škola Kralovice

46. Ekologický audit životního stylu, Základní škola Semice

47. Ekologický audit cesty do školy, Základní škola Semice

48. Ekologický audit jídelníčku, Základní škola Semice

49. Ekologický audit třídy, Základní škola Semice

50. Ekologický audit třídy, Základní škola Semice

51. Ekologický audit školy, Základní škola Semice

52. Ekologický audit životního stylu, Základní škola Semice

53. Ekologický audit cesty do školy, Základní škola Semice

54. Ekologický audit jídelníčku, 9. ročník, Základní škola Semice

55. Ekologický audit školy, 9. ročník, Základní škola Semice

56. Ekologický audit školy, 9. ročník, Základní škola Semice

57. Ekologický audit životního stylu, 9. ročník, Základní škola Semice

58. Ekologický audit jídelníčku, 7.A, Nová škola Domažlice

59. Ekologický audit naší třídy, 6.A, 6.B, 7.B, Nová škola Domažlice

60. Ekologický audit životního stylu, 6.A, Nová škola Domažlice

61. Ekologický audit naší třídy, 9. ročník, Nová škola Domažlice

62. Ekologický audit třídy, 9. ročník, Nová škola Domažlice

63. Ekologický audit našeho jídelníčku, 9. roční, Nová škola Domažlice

64. Ekologický audit na téma "Audit o Ostravském ovzduší", Základní škola Provaznická

65. Ekologický audit na téma "Školka mezi Mlaty Kyjov", 1.A, Klvaňovo gymnázium

66. Ekologický audit cesty do školy, 8. ročník, ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice

67. Ekologický audit odpadového hospodářství obce, 8. ročník, ZŠ, MŠ a ZUŠ Bezdružice

68. Ekologický audit naší školy, 7.A, Základní škola Rotava

69. Ekologický audit cesty do školy, 7.-9. ročník, ZŠ a MŠ Cehnice

70. Ekologický audit školy, ZŠ Rotava

71. Ekologický audit školy, 7.A, ZŠ Rotava

72. Ekologický audit na téma "Šetření energie na naší škole v České Skalici", ZŠ Česká Skalice

 

Odborná porota rozhodla, tady jsou vítězové soutěže o nejlepší ekologický audit HRAJ O ZEMI!

Ze skvělých auditů na nejrůznější témata, které jste nám do soutěže o nejlepší ekologické audity poslali, musela odborná porota vybrat pouze 15 nejlepších a nebyl to vůbec lehký úkol.

Za zaslané audity všem soutěžícím děkujeme a věříme, že je týmová práce bavila a přinesla všem spoustu nových znalostí!

 

Vítězové:

 • 6. ZŠ Cheb a "Ekologický audit v učebnách 6. ZŠ Cheb"6841_200x0x75.jpg
 • 10. ZŠ Plzeň a "Ekologický týden v 7. B"
 • ZŠ a MŠ Kněžice a "Kněžické studánky"
 • ZŠ Tuháčkova a "Jídelníček v naší škole"
 • ZŠ Anežky České a "Cesta do školy 6. ročníků"
 • ZŠ Tuchlovice a "Nelegální skládka v obci Karlice"
 • ZŠ Sedliště a "Ekologický audit školy"
 • První české gymnázium v Karlových Varech a "Cesta do školy"
 • MŠ a ZŠ Tábor a "Audit budovy školy"
 • ZŠ Boženy Němcové a "Audit mojí třídy"
 • ZŠ Hranice a "Audit školy"
 • ZŠ a MŠ Damníkov a "Audit cesty do školy"
 • Klvaňovo gymnázium a "Ekologický audit školky Mezi Mlaty v Kyjově"
 • ZŠ a MŠ Cehnice a "Audit mojí cesty do školy"
 • ZŠ Česká Skalice a "Šetření energií na škole v České Skalici"

 

Gratulujeme a přejeme všem krásné léto!