facebook

Aktuality

Velká tichomořská odpadková skvrna

Plastové odpady se často dostávají do světových oceánů. Místa se zvýšenou koncentrací mořského odpadu označujeme jako odpadkové skvrny. Jedna taková rozsáhlá oblast se nachází v severní části Tichého oceánu (v angličtině se nazývá Pacific Trash Vortex či Great Pacific Garbage Patch). Působením mořských proudů se tam hromadí plastový a jiný odpad z celého severního Pacifiku, resp. koncentrace odpadu ve vodě je tam výrazně vyšší než ve zbytku oceánu, se všemi důsledky pro mořské živočichy a ekosystém.

Tento odpadkový vír byl objeven námořním kapitánem Moorem, který jej popsal následovně: „Všude, kam jsem dohlédl, plavaly obaly od šamponů, mýdel, plastové tašky. Byl jsem uprostřed oceánu a zároveň nebylo, kam uniknout.“

Odhady velikosti této oblasti se velmi liší (v závislosti na použité hranici pro určení zvýšené koncentrace odpadků) a obvykle se pohybují v rozmezí od oblasti velikosti státu Texas, který je až 1600 kilometrů dlouhý.

pacific_garbage.jpg

Vždy než si v obchodě vezmete nějaký igelitový sáček, zamyslete se nad následujícími body:

1) Opravdu potřebuji věc dát do igelitového sáčku? Není již obalena jinak?

2) Nemohu igelitový sáček nahradit ekologičtější variantou – papírovým sáčkem nebo ještě lépe pevnou skládací taškou na nákupy?

3) Pokud jej opravdu potřebuji – jak jej mohu co nejdéle využívat?

4) Musím jej určitě vytřídit, aby se mohl následně recyklovat.

sea.jpg

Zpět