facebook

Aktuality

Amazonské pralesy – plíce Země?

Amazonské pralesy se pro své jedinečné vlastnosti označují za plíce světa. Nejdříve trocha statistiky. Amazonie pokrývá 5 % zemského povrchu, je to oblast s nejvyšším počtem rostlinných a živočišných druhů na světě (žije zde jedna čtvrtina ze všech suchozemských živočichů a rostlin). Amazonie vytváří jedinečný ekosystém, který ovlivňuje životy všech lidí na Zemi.

Bohužel díky zemědělským aktivitám, těžbě dřeva a chovu dobytka dochází k odlesňování a ničení této vzácné lokality. Většina těžby dřeva probíhá nelegálně a kvůli využívání staré technologie dochází také k minimálnímu využití. Téměř 80 % odlesněné plochy zabírají nově pastviny pro dobytek, který je jedním z vývozních artiklů Brazílie. Z původní rozlohy pralesa je ještě možno více než polovinu zachránit. Je ale důležité se seznámit s důsledky, které s sebou nese odlesňování pralesa.

Stromy amazonského pralesa pohlcují kysličník uhličitý, čímž obrovskou měrou chrání atmosféru. Pokud budou postupně vykáceny, tuto ochranu naše atmosféra ztratí, což může vést k takovým důsledkům jako je změna klimatu a s tím související jevy (znehodnocení zásobáren pitné vody, sucha, záplavy). Pralesy jsou pokladnicí živočišných a rostlinných druhů. Jejich vykácením hrozí těmto druhům vyhynutí. Stejně tak existuje mnoho národů, které jsou na pralesích závislé a jejich životní styl je přímo spojen s prostředím pralesa.

A co můžete udělat pro záchranu pralesů vy?

1) šetřete papírem

2) nekupujte si produkty vyrobené ze dřeva z deštných pralesů

3) kupujte produkty s certifikátem FSC (tak si můžete být jisti, že dřevo pochází z šetrně obhospodařovaného lesa)

Pokud si chcete o Amazonských pralesech přečíst více, určitě navštivte následující stránky:

http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/Ochrana-pralesu/Amazonsky-destny-prales/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Amazonsk%C3%BD_prales

Zpět