facebook

Aktuality

Zasaď strom a zjisti, co umí

Stromy nás každodenně obklopují, někdy více, někdy méně. Zejména pak ve městech jich mnohdy pociťujeme nedostatek. Strom je pro náš život i životní prostředí velmi důležitým z několika následujících důvodů.

Stromy nám poskytují kyslík, nezbytný pro náš život. Za jeden rok poskytne akr stromoví kyslík pro 18 lidí. Stromy celkově zlepšují kvalitu vzduchu – jednak jej čistí od nečistot a jednak jej zvlhčují. Stromy vzduch čistí zejména od jedovatého ozonu, prachu a dalších látek. Proto jsou zejména v místech s velkou koncentrací dopravy velkou pomocí. Stromy vytvářejí přirozený stín, který pomáhá udržovat příjemnou teplotu i za horkých dnů, kromě toho z listů vypouštějí vodní páry, čímž vytvářejí příjemné klima.

Mezi další umy, kterými nám strom přirozeně pomáhá, se řadí zabraňování znečištění vody, omezování hluku, ochrana před erozí půdy a ochrana lidí před ultrafialovým zářením. Stromy nám krom výše jmenované pomoci přinášejí i věci ke spotřebě – například jídlo (ovoce nebo krmení pro zvířata) a určitě pak potřebné dřevo.

Stromy jsou pro náš život velmi důležité, proto je třeba je chránit nebo také přispět k jejich obnově. Pokud nevíte, jak na to, napoví Vám komiks na této stránce: http://www.vyrustmezistromy.cz/jak-na-to/7-jak-zasadit-strom/

Zpět